RotamentorЦелта на „Ротаментор“ е да се изгради връзка между ментори и ученици. Това се постига като се сформират екипи от ментор и ученик на база на интересите на ученика и профила на ментора. Задачата на всеки отбор е да подготви проект по негов избор.
Всеки екип има възможност да избере и да работи по проект със социална, бизнес или личностна насоченост. „Ротаментор“ дава свобода всеки отбор да изготви своя собствена програма и план на действие.

Проектът стартира с обща среща, последвана от междинно събитие, на което екипите споделят прогреса на работата по екипи, и завършва с презентации на постигнатото.
Първото издание на проекта се проведе в 2015 г, като от тогава са се провели 5 сезона на проекта. Последното издание беше в периода април – юли 2020 г.